Ενημερωτικό Σημείωμα Γονέων 2ου ΓΕΛ ΧΙΟΥ

 

2ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΧΙΟΥ  «ΛΙΒΑΝΕΙΟ»

Τηλ.  2271023206-2271043916                                Χίος  24 Σεπτεμβρίου  2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Αγαπητοί  γονείς,

Το  Σχολείο,  στην  πρώτη  του  επικοινωνία  μαζί  σας,  κατά  το  σχολικό  έτος  2012-2013,  εύχεται  σε  σας  και  στα  παιδιά  σας,  καλή  σχολική  χρονιά,  γόνιμη  και  δημιουργική.

Ξεκινήσαμε  μια  καινούρια  σχολική  χρονιά  μέσα  σε  μια  πολύ  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  για  τη  χώρα  μας. Όλοι  καθημερινά  βιώνουμε  τις  μεγάλες  ανατροπές  και  τις  σαρωτικές  αλλαγές  σε  όλους  τους  τομείς  της  ζωής  μας. Μέσα  σ? αυτή  τη  δύσκολη  περίοδο,  εμείς  πρέπει  να  σταθούμε  όρθιοι  και  να  αντέξουμε. Τίποτα  δεν  πρέπει  να  σταθεί  εμπόδιο  στην  μόρφωση  των  παιδιών  σας,  στην  πνευματική  και  ψυχική  τους  καλλιέργεια,  στην  απόκτηση  εκείνης  της  γνώσης,  που  είναι  απαραίτητη  για  την  επιτυχία  τους  στη  ζωή. Τίποτα  δεν  πρέπει  να  σταματήσει  τη  μεγάλη  τους  προσπάθεια,  για  την  επίτευξη  των  στόχων  τους,  των  επιδιώξεών  τους  και  των  οραμάτων  τους.

Το  σχολείο  μας,  το  2ο  Γενικό  Λύκειο  Χίου,  που  πάντα  δίνει  στους  μαθητές  του  ποιοτική  εκπαίδευση,  έτσι  και  φέτος,  θα  κάνει  ότι  είναι  δυνατόν,  για  να δώσει  στα  παιδιά  σας,  όλα  εκείνα  τα  απαραίτητα  εφόδια  που  χρειάζονται,  για  να  αντιμετωπίσουν  τις  προκλήσεις  της  ζωής  σε  όλα  τα  επίπεδα. Θα  κάνει  τα  πάντα  για  να  διαμορφώσει  σωστούς,  δημοκρατικούς  και  ευσυνείδητους  πολίτες,  κοινωνικούς  ανθρώπους,  ανθρώπους  που  να  αγαπούν  και  να  προσφέρουν  στον  συνάνθρωπο,  να  σέβονται  το  φυσικό  περιβάλλον  και  να  αποτελούν  την  ελπίδα  της  αλλαγής  του  μέλλοντος  αυτού  του  τόπου.

Το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  του  σχολείου  μας,  βρίσκεται  όλο  στη  θέση  του. Κάθε  στιγμή  θα είναι  κοντά  στα παιδιά  σας, θα τα  αγκαλιάσει με αγάπη, θα τα στηρίζει και  θα τα ενισχύει καθημερινά, ψυχικά  και πνευματικά στο δύσκολο αγώνα τους. Ως  προς  το  θέμα  των  βιβλίων,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  τους  έχει  δοθεί  στους  μαθητές  μας  και  οι  ελάχιστες  ελλείψεις  που  υπάρχουν,  θα  καλυφθούν  τις  επόμενες  ημέρες  με  τη  νέα  παραλαβή  βιβλίων.  Το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  οριστικοποίησης. Τις  επόμενες  ημέρες  θα  λάβει  την  τελική  του  μορφή,  έτσι  ώστε  η  γνώση  του  εκ  μέρους  σας,  αλλά  και  του  προγράμματος  επισκέψεων  των   καθηγητών  για  ενημέρωσή  σας (το  οποίο  θα  σας  κοινοποιήσουμε ), θα  καταστήσει  ευχερέστερη  και  αποδοτικότερη  την  επικοινωνία  μας  και  τη  συνεργασία  μας.

Επειδή  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  σχολείου,  κρίνεται  απαραίτητη,  η  συνεχής  και  δημιουργική  συνεργασία  εκπαιδευτικών,  μαθητών,  γονέων  και  κηδεμόνων,  και  επειδή  θεωρούμε  το  ρόλο  σας  εξαιρετικά  σημαντικό,  είμαστε  στη  διάθεσή  σας  να  ακούσουμε  τις  απόψεις  σας,  τόσο  για  τη  λειτουργία  του  σχολείου  όσο  και  για  ενδεχόμενα  προσωπικά  θέματα.  Θα  σας  παρακαλούσαμε  επίσης,  να  φροντίζετε  για  την  έγκαιρη  προσέλευση  των  παιδιών  σας  και  την  ευπρεπή  παρουσία  τους  στο  σχολείο. Σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  θα  πρέπει  να  έρχεστε  στο  σχολείο  για  να  ενημερώνεστε  για  τη  φοίτηση,  την  επίδοση  και  τη  συμπεριφορά  του  παιδιού  σας.

Το  σχολικό  έτος  στο  Λύκειο  χωρίζεται  σε  δύο  τετράμηνα,  στο  τέλος  των  οποίων  δίνεται  ο  έλεγχος  προόδου.

1ο  τετράμηνο: αρχή  του  σχολικού  έτους ? 20  Ιανουαρίου

2ο  τετράμηνο: 21  Ιανουαρίου ? τέλος  Μαΐου

Το  ωράριο  λειτουργίας  του  σχολείου  έχει  ως  εξής:

1η  ώρα: 08.00 ? 08.45 (διάλ. 5 λεπτά)      2η  ώρα: 08.50 ? 09.35 (διάλ. 10 λεπτά)

3η  ώρα: 09.45 ? 10.30 (διάλ. 10 λεπτά)    4η  ώρα:  10.40 – 11.25  (διαλ. 10 λεπτά)

      5η  ώρα: 11.35 ? 12.20 (διάλ. 10 λεπτά)    6η  ώρα:  12.30 ? 13.10 (διαλ. 5 λεπτά)

7η  ώρα: 13.15 ? 13.45

Οι  μαθητές  επιλέγουν  κατεύθυνση (θεωρητική  ή  Θετική  ή  Τεχνολογική)  από  τη  Β΄ Λυκείου  και  όλοι  οι  μαθητές  της  Β΄ και  Γ΄  Λυκείου  εκτός  από  τα  υποχρεωτικά  μαθήματα  έχουν  και  ένα  μάθημα  Επιλογής. Η  προθεσμία  για  την  αλλαγή  Κατεύθυνσης  ή  μαθήματος  Επιλογής  λήγει  την  30η  Σεπτεμβρίου. Μετά  από  αυτή  την  ημερομηνία  καμιά  αλλαγή  δεν  επιτρέπεται. Οι  μαθητές  της  Α΄  και  Β΄  Λυκείου  είναι  υποχρεωμένοι  να  κάνουν  μια  ερευνητική  εργασία (project)  στο 1ο  τετράμηνο  και  μια  στο  2ο  τετράμηνο  ή  μία  όλο  το  σχολικό  έτος. Η διδασκαλία του project γίνεται δύο ώρες την εβδομάδα.  Στο  σχολείο  μας  αποφασίστηκε  οι  ερευνητικές  εργασίες να γίνουν κατά τμήματα και να έχουν διάρκεια ενός  σχολικού  έτους.

Οι  μαθητές  προάγονται,  όταν  συγκεντρώσουν  μέσο  όρο  βαθμολογίας  μεγαλύτερο  ή  ίσο  από  09,5  σε  όλα  τα  γραπτώς  εξεταζόμενα  μαθήματα.

Για  το  θέμα  των  Απουσιών  ισχύουν  τα  εξής:

Όποιος σημειώσει πάνω από 50 αδικαιολόγητες απουσίες (κάθε  διδακτική  ώρα  λογίζεται ως 1 απουσία), έχει ανεπαρκή φοίτηση και δεν μπορεί να προβιβαστεί. Το ίδιο ισχύει και για όποιον υπερβεί τις 114 απουσίες συνολικά (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες).

Ο  κηδεμόνας  μπορεί  να  δικαιολογήσει  έως  10  ημέρες  απουσίας  από  το  σχολείο  συνολικά  όλο  το  έτος. Η  δικαιολόγηση  γίνεται  αυτοπροσώπως  από  τον  κηδεμόνα,  εντός  10  ημερών  μετά  την  επάνοδο  του  μαθητή / μαθήτριας στο σχολείο. Αν ο μαθητής απουσιάσει περισσότερες από δύο συνεχόμενες ημέρες, χρειάζεται βεβαίωση γιατρού.

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  δικαιολογηθούν  απουσίες  που  γίνονται  στην  αρχή  ή  στο  τέλος  του  διδακτικού ωραρίου χωρίς  την  άδεια  του  Διευθυντή  του  Σχολείου. Γι  αυτές  τις  απουσίες  το Σχολείο  θα  προσπαθεί  να  σας  ενημερώνει  τηλεφωνικά.

Όταν  το  σύνολο  των  απουσιών  του  μαθητή / της  μαθήτριας  υπερβεί  τις  25  το  σχολείο  θα  σας  ενημερώνει  και  με  επιστολή.

Παρακαλούμε να προσεχθεί  ιδιαίτερα το θέμα των  απουσιών και  της δικαιολόγησής  τους, ώστε  να  μη  δημιουργούνται  προβλήματα  στο  τέλος  της  σχολικής  χρονιάς.

Τέλος  θέλουμε  να  σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  το  σχολείο  δεν  διοργανώνει,  αλλά  ούτε  και  εγκρίνει  τη  διοργάνωση  πάρτι  σε  καφετέριες  ή  μπαρ  από  τους  μαθητές,  για  οποιοδήποτε  σκοπό. Την  αποκλειστική  ευθύνη  της  διοργάνωσης  μιας  τέτοιας  εκδήλωσης,  την  φέρουν  οι  ομάδες  των  μαθητών  που  την  διοργανώνουν.

ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ

Ο  Διευθυντής  του  Σχολείου

                                                                                         Νικόλαος   Στείρος