Ιστορία

Ίδρυση

Το Σχολείο μας (αρχικά με την ονομασία «Γυμνάσιο Θηλέων Χίου») ιδρύθηκε το 1936, όταν καταργήθηκε το 3τάξιο «Ανώτερον Παρθεναγωγείον» , στεγάστηκε δε στο κτήριο που βρίσκεται  ανατολικά του Ι.Ν. της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου.  Η ομαλή λειτουργία του συνεχίσθηκε κατά τα επόμενα χρόνια με εξαίρεση την περίοδο της Γερμανικής κατοχής 1941-44 οπότε υπήρξαν μεγάλα διαστήματα διακοπής λειτουργίας.  Το 1951 από 15 Νοεμβρίου στο σχολείο ξεκίνησε το μαθητικό συσσίτιο απόρων θηλέων επί του Γυμνασιάρχου Βασ. Σκουτέρη. Την περίοδο εκείνη επίσης ξεκίνησε προσπάθεια εξεύρεσης χώρου και ανεύρεσης χρημάτων για την ανέγερση σχολικού  κτιρίου για να μεταστεγαστεί το σχολείο.

Στις 3-12-1953 στην Χιακή εφημερίδα «Πρόοδος» αρ.φ. 6910, δημοσιεύεται δωδεκαμελής επιτροπή ανέγερσης Γυμνασίου με μέλη τους: Λεονή Καλβοκορέση, Ν. Μορτάκη, Αρ. Ζαφειράκη, Φ. Μαυρογορδάτο, Κ.Κεφάλα, Αντ. Κωστάλα., Αδ. Μανωλάκη, Δ. Καράλη, Αθ. Δασκαλάκη, Αντ. Σκουτή, Αντ. Μπουμπάρη και Γ. Χειλά οι όποιοι και έκαναν τον πρώτο έρανο συγκέντρωσης χρημάτων στις 19-12-1953. Αργότερα, ο τότε Βουλευτής Χίου Νικόλαος Ζορμπάς ζήτησε 200.000 δρχ. από τον Υπουργό Παιδείας Γεροκωστόπουλο (Εφημερίδα «Χιακός Λαός» 15-3-1955) προκειμένου να θεμελιωθεί το σχολείο σε οικόπεδο του σχολικού Ταμείου Χίου στην Ατσική.

Το έτος 1956, απεβίωσε ο Μιχαήλ Γ. Λιβανός, τέκνο  μεγάλης εφοπλιστικής οικογενείας από  τα Καρδάμυλα. ( Η οικογένεια Λιβανού έχει κτίσει και το Γυμνάσιο Καρδαμύλων το οποίον λέγεται κι αυτό «Λιβάνειο» και το οποίο εγκαινιάσθηκε στις 19-9-25 αλλά ήδη λειτουργούσε από το 1918). Έκτοτε η οικογένειά του ξεκίνησε να προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά δωρεών στην πόλη της Χίου στη μνήμη του. Μεταξύ αυτών των δωρεών, αναφέρεται δωρεά του αδελφού του εκλιπόντος Σταύρου Γ. Λιβανού, για την ανέγερση του Γυμνασίου Θηλέων. Συγκεκριμένα   στην εφημερίδα «Πρόοδος» 97609/20-4-56)  διαβάζουμε μακροσκελή αναφορά με τίτλο: «Και άλλη σημαντική προσφορά  του κ. Σταύρου Γ. Λιβανού. 8.500 λίραι για την ανέγερσιν του Γυμνασίου Θηλέων. Η επιτροπή ανεγέρσεως ανεκήρυξε τον Σταύρο Γ. Λιβανό ως μέγα ευεργέτη.»  Πράγματι, το σχολείο κτίσθηκε στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και αφιερώθηκε στη μνήμη του Μιχαήλ Γ. Λιβανού. Το νέο διδακτήριο ξεκίνησε την λειτουργία του το 1957-58.

Αργότερα λόγω των αυξανομένων κτιριακών αναγκών , η οικογένεια Λιβανού προχώρησε με νέα δωρεά στην ανέγερση της δυτικής πτέρυγας επί της οδού Ρίτσου η οποία εγκαινιάστηκε το έτος 1970.

Στη συνέχεια, το Ελληνικό κράτος προχώρησε στην ανέγερση της ανατολικής πτέρυγας του σχολείο τα έτη 1996,1997 βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Χίου που εκπονήθηκε κατά τα έτη 1994-1996.

Το Γυμνάσιο Θηλέων λειτουργούσε ως εξατάξιο μέχρι το 1976. τότε με βάσει τον νέο Νόμο διαιρέθηκε σε τριτάξιο Γυμνάσιο Θηλέων και σε τριτάξιο Λύκειο Θηλέων. Από το σχολικό έτος 1979-1980 το σχολείο έγινε μεικτό και με αυτή την μορφή συνεχίζει μέχρι σήμερα την πορεία του.

Πηγή: «Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ. Πορεία στο χρόνο 1930-2005. Ιακώβου Γ. Μπριλή , Μαθηματικού, Προέδρου της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ» σελ.356

Διδακτήριο

1936: Το Σχολείο στεγάστηκε στο κτίριο του πρώην Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, ανατολικά της Μητροπόλεως.

1955 : Κτίστηκε το νέο διδακτήριο (α? πτέρυγα) σε οικόπεδο που αγοράστηκε από το σχολικό ταμείο Χίου με κρατική δαπάνη και με γενναία δωρεά του Σταύρου Γ. Λιβανού.

1959 : Προστέθηκε η νότια πτέρυγα (με το υπόστεγο για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής).

1969 : Αγοράστηκε οικόπεδο με δαπάνη του κράτους και δωρεά του Στ. Λιβανού και κατασκευάστηκε η ανατολική πτέρυγα (με το αμφιθέατρο και το χημείο). Συνεχίζοντας την προσφορά του πατέρα του, ο Γεώργιος Σ. Λιβανός ανέλαβε τη δαπάνη κεντρικής θέρμανσης.

Επί Γυμνασιαρχίας Γ. Μαρμαρινού επεκτάθηκε ο αύλειος χώρος.

1998 : Προσθήκη νέας ανατολικής πτέρυγας Σχολείου.

2000 : Προσθήκη νέων αιθουσών Φυσικής, Χημείας και Μηχανοργάνωσης.

 

Λειτουργία του Σχολείου

1936        : Ίδρυση 6ταξίου Γυμνασίου Θηλέων Χίου.  Α? Διευθυντής: Αντ. Κανάκης, Φιλόλογος

1937        : Γυμν/χης Ζαφ. Φραγκίσκος

1964-1965  : Διαίρεση σε Γυμνάσιο Θηλέων και Λύκειο Θηλέων

1967-1968  : Επανένωση σε 6τάξιο Σχολείο

1971-1972  : Διαίρεση σε Γυμνάσιο και Λύκειο Θηλέων.

1979-1980  : Δημιουργία του μικτού 2ου Γενικού Λυκείου Χίου

1999        : Ένταξη του Λυκείου σε «Σχολείο Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης» (ΣΕΠΠΕ)

 

Διευθυντές 

22-1-1936 Κανάκης Αντώνιος
1937-1940 (28/2) Φραγκισκος Ζαφείριος
28/02/1940 ? 13/5/1940 Γαλάτουλας Νίκ.
14/05/1940 ? 30/10-1940 Βίος Στυλ. (Γυμνασιαρχών)
30/10/1940 ? 28/01-1941 Σκούφαλος Δημ.
29/01/1941 ? 07/07/1944 Βίος Στυλ.
06/10/1944 ? 13/01/1948 Γαλάτουλας Νικ.
20/01/1948 ? 19/07/1956 Σκουτέρης Βας.
05/09/1956 ? 20/04/1957 Καββάδας Στεφ.
24/05/1957 ? 05/07/1957 Μαδιάς Ηλίας
07/08/1957 ? 05/07/1958 Καββάδας Στεφ.
08/07/1958 ? 23/12/1958 Γιοταλίτου ? Λαχανά Καλλιόπη
23/12/1958 ? 21/08/1964 Καββάδας Στεφ.
21/08/1964 ? 17/12/1964 Παναγιοτοπούλου Τασία
24/12/1964 – 8/2/1965 Γαρρής Στυλιανός
8/2/1965 – 6/6/1965 Περ. Φωτόπουλος
6/6/1965 – 13/12/69 Μιχ. Ζαχαριάδης
13/12/1969 – 6/9/1971 Στηλ. Γαρρής
6/9/1971 – 16/12/1985 Γεωργ. Μαρμαρινός
14/1/1986 – 2/9/1986 Αναστ. Φούτσος
2/9/1986 – 15/9/1986 Κων. Φραγκομίχαλος
15/9/1986 – 30/6/1992 Αναστ. Φούτσος
1/9/1992 – 1/7/2002 Ανδρέας Αξιωτάκης
27/8/2002 – 18/7/2005 Νικ. Στουπάκης
1/9/2005 – 15/10/2007 Αθηνά Ζαχαρού – Λουτράρη
23-10-2007 – 7/9/2011 Αρετή Μπαχά
1/9/2011- Νικόλαος Στείρος

Αφήστε μια απάντηση