Επίσκεψη Κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές του σχολείου για την φοίτηση των μαθητών σύμφωνα τον παρακάτω πίνακα: