Ώρες ενημέρωσης κηδεμόνων από εκπαιδευτικούς

Κατεβάστε το πρόγραμμα με τις ώρες που μπορούν να ενημερώνονται οι κηδεμόνες από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονιών